سبک های منبت کاری

پیکر تراشی

برای ساختن اشیا چوبی مفید، قطعات چوبی را به شیوه های هنرمندانه ای، به اشکال مختلف در می آورند و به این کار treen می گویند. از جمله کاربرد های دیگر منبت کاری، ساختن اشیا تزئینی زیبا با استفاده از چوب است.

برجسته نمایی

این روش نیز یکی از قالب های قدیمی است که در آن تصاویر زیبایی بر روی یک سطح چوبی ایجاد می شود و این طور به نظر می رسد که این تصاویر در خود سطح وجود داشته اند. این کار با برداشتن چوب اضافی به کمک  گوژ، قلم تراش و پتک چوبی انجام می شود.

حکاکی

یکی از قالب های قدیمی منبت کاری است که در آن، تکه های کوچک چوب از روی یک ورقه چوبی که سطح آن هموار شده است، برداشته می شوند. برای این کار از ابزارهای کوچکی چون چاقو و قلم تراش استفاده می شود.

آموزش منبت کاری

  • انتخاب و انتقال طرح
  • دور بری و کنده کاری
  • ساخت و ساز و روسازی

انتخاب و آماده نمودن طرح و قطعه چوب مناسب برای منبت کاری و انتقال طرح روی چوب که از طریق چسباندن طرح روی چوب، طراحی مستقیم، کپی کردن طرح، گرده کردن طرح روی چوب مورد نظر انجام می گیرد.

دوربری: برای شکل گیری نقش منبت، ابتدا خطوط اصلی را دوربری و سپس زمینه اطراف نقوش را کنده کاری می کنند. سپس با استفاده از مغار تخت، ابتدا چوب اضافی کناره های زمینه کار و در نهایت چوب اضافی بخش های میانی زمینه را بر می دارند.

 پس از تراشیدن زمینه کار، با مغار مناسب ساخت و ساز را شروع می کنند. به این ترتیب که با محدب یا مقعر کردن، پرداز زدن و به طور کلی شکل دادن به طرح ها و نقش ها، ساخت و ساز بخش های برجسته را انجام می دهند.